Van der Veken Juweliers - Unique Handmade Jewelry - Antwerpen

 

Diamant

Diamant spreekt al duizenden jaren tot de verbeelding van de mens. De unieke schittering van een diamant, in combinatie met haar kenmerkende hardheid heeft deze steen een haast mythische status gegeven.

Diamant werd voor het eerst ontdekt in India. Daar werd het een krachtig religieus symbool. Diamanten hebben steeds een bijzondere aantrekkingskracht gehad op de mens.

De oude Grieken dachten dat het tranen van de goden waren, de Romeinen aanzagen ze voor de splinters van vallende sterren en tot in de vijftiende eeuw mochten diamanten in Europa enkel door mannen gedragen worden omdat de magische krachten te sterk zouden zijn voor vrouwen.

 
 
Rough_diamond.jpg

Hoe ontstaat diamant?

Diamant is de gekristalliseerde vorm van pure koolstof. Diamant ontstaat op een diepte van 140 tot 190 km, tussen de aardkorst en het magma. Onder de extreme druk en temperatuur vormen de koolstofatomen een erg hecht rooster. Door vulkanische activiteit worden de diamanten mee naar het aardoppervlak geduwt. Daar worden ze in grote mijnen ontgonnen.

Vandaag zijn de meeste diamanten afkomstig uit Afrika. Andere vindplaatsen bevinden zich in Canada, Rusland, Brazilië, India en Australië.


De 4 C's

De 4 C's zijn de vier belangrijkste eigenschappen waarop een diamant gewaardeerd wordt. Dit systeem werd in de jaren 50 van de vorige eeuw door het Gemological Institute of America (GIA) ontwikkeld om de beoordeling van diamant objectief en gestandaardiseerd te maken.

De vier C's bestaan uit "Carat", "Clarity", "Colour" en "Cut". Respectievelijk betekent dit "Karaat", "Helderheid", "Kleur" en "Slijpsel". Alle geslepen diamanten worden met dit systeem gewaardeerd.

diamantgroottes-vergelijking.jpg

Karaat

Karaat (Carat in het Engels) is de gewichtseenheid van diamant. 1 karaat is gelijk aan 0,20 gram. Een karaat wordt onderverdeeld in 100 punten. 0.50 ct is dus gelijk aan 50 punten.

Karaat van diamant mag niet verward worden met karaat bij goud, waar het de zuiverheidgraad aangeeft.

 
helderheid-diamant.jpg

Helderheid

Alle diamanten bevatten minuscule sporen van hun ontstaan. Deze sporen worden insluitsels genoemd. De meeste insluitsels zijn echter zo klein dat ze met het blote oog niet zichtbaar zijn. De helderheidgraad (Clarity) wordt bepaald door de diamant te bekijken met een loupe met vergroting 10X.

Bij Van der Veken Juweliers verkopen we enkel diamanten met Helderheid LC, VVS en VS

 
kleur-diamanten.jpg

Kleur

De meeste diamanten zijn kleurloos met een lichtgele tint. De kleur (Colour) wordt bepaald door vergelijking met een aantal 'master-stenen'. De beste graad is kleurloos en wordt aangeduid met de letter D - Exceptioneel wit+. Daarnaast kunnen diamanten ook voorkomen in allerlei kleuren, gaande van fel geel tot blauw, rood, roze, paars, bruin, etc. Deze stenen worden 'Fancy colours' genoemd.

Van der Veken Juweliers verkoopt enkel diamanten met de kleuren D, E of F.

diamond-312696_1280.png

Slijpsel

De schittering van de diamant hangt voor een groot stuk af van de manier waarop deze geslepen wordt (Cut). Een kleine afwijking kan ervoor zorgen dat de diamant licht 'lekt' waardoor er een schaduw zichtbaar wordt in de steen.

De kwaliteit van het slijpsel is het moeilijkste van de 4 c’s om te beoordelen. Daarom gaan de meeste laboratoria niet verder dan een onderscheid tussen poor (zwak), fair (redelijk), good (goed), very good (heel goed) of excellent.

Naast de kwaliteit van het slijpsel zelf speelt natuurlijk ook de vorm een rol. De meeste vormen zijn ontworpen om een maximale hoeveelheid licht te weerkaatsen, wat de diamant een zo groot mogelijke schittering geeft. De ronde Briljant is waarschijnlijk de bekendste slijpvorm. Andere veelgebruikte vormen zijn 'Marquise', 'Emerald' en 'Princess'.


Certificatie

grading report hrd.jpg

Diamantcertificaten geven een overzicht van de belangrijkste eigenschappen van een diamant. Deze certificaten worden opgesteld door erkende onafhankelijke instituten. Zij beschikken hiervoor over speciaal uitgeruste laboratoria waar gemmologen de diamanten onderzoeken op echtheid, karaat, kleur, helderheid en slijpsel.

Een certificaat wordt pas afgeleverd wanneer twee of meer gemmologen onafhankelijk van elkaar op alle onderzochte punten overeenkomen. De bekendste uitgevers van diamantcertificaten zijn het Gemological Institute of America (GIA) en de Hoge Raad voor Diamant (HRD).

Elke diamant aangekocht bij Van der Veken Juweliers boven de 1 ct. wordt standaard vergezeld van een certificaat van GIA, HRD of IGI. Op verzoek kan dit ook al voor stenen vanaf 0,30 ct.