Van der Veken Juweliers - Unique Handmade Jewelry - Antwerpen

 

Algemene Voorwaarden

Door deze website te bezoeken verbindt de bezoeker zich tot het aanvaarden en respecteren van deze voorwaarden.

Artikel 1: Definities

Koper: Elke bezoeker van deze website.

Aanbieder: De uitbater van deze website: de firma J.M.C. Van der Veken BVBA

Product: Het product dat door de aanbieder op de website wordt aangeboden

Website: www.vandervekenjuweliers.be

 

Artikel 2: Privacy

Alle gegevens die worden verzameld op de website worden uitsluitend gebruikt door de aanbieder. Deze gegevens worden in geen geval uitgeleend, doorgegeven of verkocht aan derden.

Alle gegevens worden als strikt vertrouwelijk beschouwd en als dusdanig behandeld.

Gegevens worden enkel verzameld wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van door de koper gevraagde diensten of voor de levering van door de koper bestelde producten.

De koper is te allen tijde gerechtigd op inzage van zijn gegevens en kan kosteloos verzoeken tot het aanbrengen van wijzigingen.

 

Artikel 3: Betalingsvoorwaarden

Bestellingen worden enkel verwerkt na ontvangst van de volledige betaling of indien uitdrukkelijk anders vermeld, na betaling van het voorschot.

 

Artikel 4: Prijzen

Alle prijzen die vermeld staan zijn eindprijzen: inclusief taksen, verzending en andere kosten tenzij anders vermeld.

Alle prijzen zijn in euro en inclusief 21% btw tenzij anders vermeld.

Prijzen kunnen steeds gewijzigd worden door de aanbieder, zonder voorafgaande bekendmaking of opgave van reden.

Sommige juwelen hebben als prijs € 0. Dit betreft artikelen die niet rechtstreeks via de website te koop zijn en waarvan de prijs op aanvraag is. In geen geval kunnen deze artikelen verkocht worden aan € 0.

De prijs van een product wordt als definitief beschouwd vanaf het moment van bestelling en kan daarna in geen geval door 1 van de partijen gewijzigd worden.

 

Artikel 5: Verzendingen

Alle producten worden verzonden via een externe transporteur. De producten worden door de aanbieder verzekerd tijdens het transport. De aanbieder is in geen geval verantwoordelijk voor schade, verlies, diefstal of dergelijke nadat het product bij de klant is afgeleverd.

In geval de klant het product terugstuurt om welke reden dan ook, kan de aanbieder in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor schade, verlies, diefstal of dergelijke voor en tijdens het transport.

De aanbieder verbindt zich ertoe om al het mogelijke te doen om de bestelling zo snel mogelijk te verwerken en te verzenden. De aanbieder garandeert in geen geval enige leveringstermijn.

 

Artikel 6: Juistheid van informatie

Alle informatie op deze website over producten, prijzen en andere worden met de grootste zorg samengesteld. Eventuele vergissingen kunnen niet worden uitgesloten. De aanbieder staat op geen enkel ogenblik garant voor de juistheid van de informatie op de website en kan bijgevolg niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele onjuistheden en voor de eventuele gevolgen die daaruit voortvloeien.

 

Artikel 7: Juistheid met betrekking tot producten

De informatie, omschrijving en afbeeldingen van de producten die aangeboden worden op deze website zijn met de grootste nauwkeurigheid samengesteld. Eventuele foute weergaven kunnen niet worden uitgesloten. Afbeeldingen kunnen niet altijd een exacte weergave geven van het aangeboden product. Daarom mogen afbeelding nooit beschouwd worden als een exacte weergave van dat product.

De aanbieder staat op geen enkel ogenblik garant voor de juistheid van de informatie en beschrijvingen van de producten en kan bijgevolg niet verantwoordelijk gesteld worden hiervoor of voor de eventuele gevolgen die daaruit voortvloeien.

 

Artikel 8: Intellectuele eigendom

Alles op deze website is de intellectuele eigendom van de aanbieder. Het is verboden om een onderdeel of het geheel van deze website te reproduceren of te kopiëren zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toelating van de aanbieder.

Een uitdrukkelijke uitzondering wordt gemaakt voor journalisten: alle foto's mogen door hen gebruikt worden om hun artikels mee te illustreren, ook als deze geen verband houden met Van der Veken Juweliers. Journalisten moeten bij elke foto wel de vermelding "© Van der Veken Jewelry" plaatsten

 

Artikel 9: Jurisdictie

In geval van geschillen zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen bevoegd.

Artikel 10: Aansprakelijkheid bij reparaties

De aanbieder is niet verantwoordelijk voor juwelen die binnengebracht worden door de koper of door derden. De aanbieder kan expliciet nooit aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade of verlies van juwelen of onderdelen daarvan zoals diamant, parels en (half)edelstenen die door de koper en of derden binnengebracht worden voor nazicht, onderhoud en/of reparatie.

Artikel 11: Aanvaarding

De juwelen worden als definitief aanvaard door de klant beschouwd vanaf het ogenblik dat deze hiermee de winkel verlaat. Achteraf kan de klant nooit de kwaliteit en/of integriteit van het product of één van haar onderdelen betwisten.

Artikel 12: Garantie

Elke garantie die door de aanbieder wordt gegeven heeft steeds de impliciete beperking dat edelstenen, halfedelsten, diamanten en/of parels nooit onder deze garantie vallen. Deze kunnen dus nooit kostenloos vervangen worden.

 

Privacy Policy

Wij verzamelen cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Deze zijn steeds anoniem en kunnen niet gebruikt worden om u te identificeren.

Alle gegevens die wij verzamelen in het kader van een bestelling worden enkel gebruikt om uw bestelling en betaling te verwerken en worden nooit doorgegeven of gedeeld met een derde partij.

U kan zich ten allen tijde uit onze gegevensdatabank laten verwijderen op simpel verzoek.